NMB48 Gravure Yabushita Shu, Kinoshita Haruna, Kawakami Chihiro Big Comic Spirits 2016 No.16

NMB48 Gravure Yabushita Shu, Kinoshita Haruna, Kawakami Chihiro Big Comic Spirits 2016 No.16