Moriyasu Madoka 森保まどか, Matsuoka Natsumi 松岡菜摘 HKT48, Weekly Playboy Magazine January 2014 (Futari no Kyori) Gravure

Moriyasu Madoka 森保まどか, Matsuoka Natsumi 松岡菜摘 HKT48,  Weekly Playboy Magazine January 2014 (Futari no Kyori) Gravure

Moriyasu Madoka 森保まどか, Matsuoka Natsumi 松岡菜摘 HKT48,  Weekly Playboy Magazine January 2014 (Futari no Kyori) Gravure

Moriyasu Madoka 森保まどか, Matsuoka Natsumi 松岡菜摘 HKT48,  Weekly Playboy Magazine January 2014 (Futari no Kyori) Gravure

Moriyasu Madoka 森保まどか, Matsuoka Natsumi 松岡菜摘 HKT48,  Weekly Playboy Magazine January 2014 (Futari no Kyori) Gravure

Moriyasu Madoka 森保まどか, Matsuoka Natsumi 松岡菜摘 HKT48,  Weekly Playboy Magazine January 2014 (Futari no Kyori) Gravure

Moriyasu Madoka 森保まどか, Matsuoka Natsumi 松岡菜摘 HKT48,  Weekly Playboy Magazine January 2014 (Futari no Kyori) Gravure

Moriyasu Madoka 森保まどか, Matsuoka Natsumi 松岡菜摘 HKT48,  Weekly Playboy Magazine January 2014 (Futari no Kyori) Gravure

Moriyasu Madoka 森保まどか, Matsuoka Natsumi 松岡菜摘 HKT48,  Weekly Playboy Magazine January 2014 (Futari no Kyori) Gravure