Shinuchi Mai 新内眞衣, Sasaki Kotoko 佐々木琴子, Sagara Iori 相楽伊織, Yamazaki Rena 山﨑怜奈, Ito Junna 伊藤純奈, Ito Karin 伊藤かりん Nogizaka46, UTB Magazine 2016.02 Gravure

Shinuchi Mai 新内眞衣, Sasaki Kotoko 佐々木琴子, Sagara Iori 相楽伊織, Yamazaki Rena 山﨑怜奈, Ito Junna 伊藤純奈, Ito Karin 伊藤かりん Nogizaka46, UTB Magazine 2016.02 Gravure


Shinuchi Mai 新内眞衣, Sasaki Kotoko 佐々木琴子, Sagara Iori 相楽伊織, Yamazaki Rena 山﨑怜奈, Ito Junna 伊藤純奈, Ito Karin 伊藤かりん Nogizaka46, UTB Magazine 2016.02 Gravure

Shinuchi Mai 新内眞衣, Sasaki Kotoko 佐々木琴子, Sagara Iori 相楽伊織, Yamazaki Rena 山﨑怜奈, Ito Junna 伊藤純奈, Ito Karin 伊藤かりん Nogizaka46, UTB Magazine 2016.02 Gravure

Shinuchi Mai 新内眞衣, Sasaki Kotoko 佐々木琴子, Sagara Iori 相楽伊織, Yamazaki Rena 山﨑怜奈, Ito Junna 伊藤純奈, Ito Karin 伊藤かりん Nogizaka46, UTB Magazine 2016.02 Gravure

Shinuchi Mai 新内眞衣, Sasaki Kotoko 佐々木琴子, Sagara Iori 相楽伊織, Yamazaki Rena 山﨑怜奈, Ito Junna 伊藤純奈, Ito Karin 伊藤かりん Nogizaka46, UTB Magazine 2016.02 Gravure

Shinuchi Mai 新内眞衣, Sasaki Kotoko 佐々木琴子, Sagara Iori 相楽伊織, Yamazaki Rena 山﨑怜奈, Ito Junna 伊藤純奈, Ito Karin 伊藤かりん Nogizaka46, UTB Magazine 2016.02 Gravure

Shinuchi Mai 新内眞衣, Sasaki Kotoko 佐々木琴子, Sagara Iori 相楽伊織, Yamazaki Rena 山﨑怜奈, Ito Junna 伊藤純奈, Ito Karin 伊藤かりん Nogizaka46, UTB Magazine 2016.02 Gravure

Shinuchi Mai 新内眞衣, Sasaki Kotoko 佐々木琴子, Sagara Iori 相楽伊織, Yamazaki Rena 山﨑怜奈, Ito Junna 伊藤純奈, Ito Karin 伊藤かりん Nogizaka46, UTB Magazine 2016.02 Gravure


Shinuchi Mai 新内眞衣, Sasaki Kotoko 佐々木琴子, Sagara Iori 相楽伊織, Yamazaki Rena 山﨑怜奈, Ito Junna 伊藤純奈, Ito Karin 伊藤かりん Nogizaka46, UTB Magazine 2016.02 Gravure

Shinuchi Mai 新内眞衣, Sasaki Kotoko 佐々木琴子, Sagara Iori 相楽伊織, Yamazaki Rena 山﨑怜奈, Ito Junna 伊藤純奈, Ito Karin 伊藤かりん Nogizaka46, UTB Magazine 2016.02 Gravure