Ikuta Erika 生田絵梨花, Shiraishi Mai 白石麻衣 Nogizaka46, Sunday Magazine 2016 No.37-38

Ikuta Erika 生田絵梨花, Shiraishi Mai 白石麻衣 Nogizaka46, Sunday Magazine 2016 No.37-38


Ikuta Erika 生田絵梨花, Shiraishi Mai 白石麻衣 Nogizaka46, Sunday Magazine 2016 No.37-38

Ikuta Erika 生田絵梨花, Shiraishi Mai 白石麻衣 Nogizaka46, Sunday Magazine 2016 No.37-38

Ikuta Erika 生田絵梨花, Shiraishi Mai 白石麻衣 Nogizaka46, Sunday Magazine 2016 No.37-38

Ikuta Erika 生田絵梨花, Shiraishi Mai 白石麻衣 Nogizaka46, Sunday Magazine 2016 No.37-38

Ikuta Erika 生田絵梨花, Shiraishi Mai 白石麻衣 Nogizaka46, Sunday Magazine 2016 No.37-38Ikuta Erika 生田絵梨花, Shiraishi Mai 白石麻衣 Nogizaka46, Sunday Magazine 2016 No.37-38

Ikuta Erika 生田絵梨花, Shiraishi Mai 白石麻衣 Nogizaka46, Sunday Magazine 2016 No.37-38