Yamashita Mizuki 山下美月 Nogizaka46, Young Magazine 2016.12.12 No.52 (週刊ヤングマガジン 2016年52号)

Yamashita Mizuki 山下美月 Nogizaka46, Young Magazine 2016.12.12 No.52 (週刊ヤングマガジン 2016年52号)

Yamashita Mizuki 山下美月 Nogizaka46, Young Magazine 2016.12.12 No.52 (週刊ヤングマガジン 2016年52号)

Yamashita Mizuki 山下美月 Nogizaka46, Young Magazine 2016.12.12 No.52 (週刊ヤングマガジン 2016年52号)

Yamashita Mizuki 山下美月 Nogizaka46, Young Magazine 2016.12.12 No.52 (週刊ヤングマガジン 2016年52号)

Yamashita Mizuki 山下美月 Nogizaka46, Young Magazine 2016.12.12 No.52 (週刊ヤングマガジン 2016年52号)

Yamashita Mizuki 山下美月 Nogizaka46, Young Magazine 2016.12.12 No.52 (週刊ヤングマガジン 2016年52号)