Tomaru Sayaka 都丸紗也華, Shukan SPA! 2017.07.18 No.3541 (週刊スパ 2017年07月18日号)

Tomaru Sayaka 都丸紗也華, Shukan SPA! 2017.07.18 No.3541 (週刊スパ 2017年07月18日号)

Tomaru Sayaka 都丸紗也華, Shukan SPA! 2017.07.18 No.3541 (週刊スパ 2017年07月18日号)

Tomaru Sayaka 都丸紗也華, Shukan SPA! 2017.07.18 No.3541 (週刊スパ 2017年07月18日号)

Tomaru Sayaka 都丸紗也華, Shukan SPA! 2017.07.18 No.3541 (週刊スパ 2017年07月18日号)