Hori Miona 堀未央奈, Saito Asuka 齋藤飛鳥, Akimoto Manatsu 秋元真夏, Shonen Champion 2017 No.36 (週刊少年チャンピオン 2017年36号)

Hori Miona 堀未央奈, Saito Asuka 齋藤飛鳥, Akimoto Manatsu 秋元真夏, Shonen Champion 2017 No.36 (週刊少年チャンピオン 2017年36号)


Hori Miona 堀未央奈, Saito Asuka 齋藤飛鳥, Akimoto Manatsu 秋元真夏, Shonen Champion 2017 No.36 (週刊少年チャンピオン 2017年36号)

Hori Miona 堀未央奈, Saito Asuka 齋藤飛鳥, Akimoto Manatsu 秋元真夏, Shonen Champion 2017 No.36 (週刊少年チャンピオン 2017年36号)

Hori Miona 堀未央奈, Saito Asuka 齋藤飛鳥, Akimoto Manatsu 秋元真夏, Shonen Champion 2017 No.36 (週刊少年チャンピオン 2017年36号)

Hori Miona 堀未央奈, Saito Asuka 齋藤飛鳥, Akimoto Manatsu 秋元真夏, Shonen Champion 2017 No.36 (週刊少年チャンピオン 2017年36号)

Hori Miona 堀未央奈, Saito Asuka 齋藤飛鳥, Akimoto Manatsu 秋元真夏, Shonen Champion 2017 No.36 (週刊少年チャンピオン 2017年36号)


Hori Miona 堀未央奈, Saito Asuka 齋藤飛鳥, Akimoto Manatsu 秋元真夏, Shonen Champion 2017 No.36 (週刊少年チャンピオン 2017年36号)


Hori Miona 堀未央奈, Saito Asuka 齋藤飛鳥, Akimoto Manatsu 秋元真夏, Shonen Champion 2017 No.36 (週刊少年チャンピオン 2017年36号)