Kurata Ruka 倉田瑠夏, FLASH 2018.03.13 No.1460 (フラッシュ 2018年3月13日号) Idoling!!!

 Kurata Ruka 倉田瑠夏, FLASH 2018.03.13 No.1460 (フラッシュ 2018年3月13日号) Idoling!!!


Ruka Kurata 倉田瑠夏, FLASH 2018.03.13 No.1460 (フラッシュ 2018年3月13日号) Idoling!!!

Ruka Kurata 倉田瑠夏, FLASH 2018.03.13 No.1460 (フラッシュ 2018年3月13日号) Idoling!!!

Ruka Kurata 倉田瑠夏, FLASH 2018.03.13 No.1460 (フラッシュ 2018年3月13日号) Idoling!!!

Ruka Kurata 倉田瑠夏, FLASH 2018.03.13 No.1460 (フラッシュ 2018年3月13日号) Idoling!!!