Nakai Rika 中井りか, Tokyo Walker+ 2018 No.9

 Nakai Rika 中井りか, Tokyo Walker+ 2018 No.9