Takano Yui 高野祐衣, Cyzo 2018 No.06 (サイゾー 2018年6月号)

 Takano Yui 高野祐衣, Cyzo 2018 No.06 (サイゾー 2018年6月号)