Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Champion 2018 No.33 (週刊少年チャンピオン 2018年33号)

 Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Champion 2018 No.33 (週刊少年チャンピオン 2018年33号)