Saito Asuka 齋藤飛鳥, ENTAME 2018 No.03 (月刊エンタメ 2018年3月号)

 Saito Asuka 齋藤飛鳥, ENTAME 2018 No.03 (月刊エンタメ 2018年3月号)