Yoda Yuki 与田祐希, B.L.T. 2018.09 (ビー・エル・ティー 2018年9月号)

 Yoda Yuki 与田祐希, B.L.T. 2018.09 (ビー・エル・ティー 2018年9月号)