Yoda Yuki 与田祐希, FRIDAY 2018.01.19 (フライデー 2018年1月19日号)

 Yoda Yuki 与田祐希, FRIDAY 2018.01.19 (フライデー 2018年1月19日号)