Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Sunday 2018 No.39 (週刊少年サンデー 2018年39号)

 Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Sunday 2018 No.39 (週刊少年サンデー 2018年39号)