Naiki Kokoro 内木志, Ex-Taishu 2018 No.09 (EX大衆 2018年9月号)

 Naiki Kokoro 内木志, Ex-Taishu 2018 No.09 (EX大衆 2018年9月号)