Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Magazine 2018 No.42 (少年マガジン 2018年42号)

 Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Magazine 2018 No.42 (少年マガジン 2018年42号)