Ogino Yuka 荻野由佳, Tokyo Walker+ 2018 No.32

 Ogino Yuka 荻野由佳, Tokyo Walker+ 2018 No.32