Saito Asuka 齋藤飛鳥, Shonen Sunday 2018 No.45 (少年サンデー 2018年45号)

 Saito Asuka 齋藤飛鳥, Shonen Sunday 2018 No.45 (少年サンデー 2018年45号)