Takahashi Juri 高橋朱里, Tokyo Walker+ 2018 No.31

 Takahashi Juri 高橋朱里, Tokyo Walker+ 2018 No.31