Hori Shion 堀詩音, Hori Shion Shashin-Shū Memoriaru (Blue-eyed Girl)

 Hori Shion 堀詩音, Hori Shion Shashin-Shū Memoriaru (Blue-eyed Girl)