Ohara Yuno 大原優乃, Shonen Champion 2019 No.02-03 (少年チャンピオン 2019年2-3号)

 Ohara Yuno 大原優乃, Shonen Champion 2019 No.02-03 (少年チャンピオン 2019年2-3号)