Shiroma Miru 白間美瑠, Tokyo Walker+ 2018 No.43

 Shiroma Miru 白間美瑠, Tokyo Walker+ 2018 No.43