Yoda Yuki 与田祐希, Yamashita Mizuki 山下美月, Shonen Sunday 2019 No.02-03 (少年サンデー 2019年2-3号)

 Yoda Yuki 与田祐希, Yamashita Mizuki 山下美月, Shonen Sunday 2019 No.02-03 (少年サンデー 2019年2-3号)