Saito Asuka 齋藤飛鳥, ENTAME 2019 No.02 (月刊エンタメ 2019年2月号)

 Saito Asuka 齋藤飛鳥, ENTAME 2019 No.02 (月刊エンタメ 2019年2月号)