Yoda Yuki 与田祐希, Ex-Taishu 2019 No.01 (EX大衆 2019年1月号)

 Yoda Yuki 与田祐希, Ex-Taishu 2019 No.01 (EX大衆 2019年1月号)