Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Magazine 2019 No.07 (少年マガジン 2019年7号)

 Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Magazine 2019 No.07 (少年マガジン 2019年7号)