Kato Minami 加藤美南, 20±SWEET Magazine 2019.01

 Kato Minami 加藤美南, 20±SWEET Magazine 2019.01