Shiraishi Mai 白石麻衣, Ray Magazine 2019 No.06

Shiraishi Mai 白石麻衣, Ray Magazine 2019 No.06