Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Sunday 2019 No.21・22 (少年サンデー 2019年21・22号)

Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Sunday 2019 No.21・22 (少年サンデー 2019年21・22号)