Kaki Haruka 賀喜遥香, UTB 2019.08 (アップトゥボーイ 2019年8月号)

Kaki Haruka 賀喜遥香, UTB 2019.08 (アップトゥボーイ 2019年8月号)