Eto Misa 衛藤美彩, Oggi Magazine 2019.10

Eto Misa 衛藤美彩, Oggi Magazine 2019.10