Yoda Yuki 与田祐希, Yamashita Mizuki 山下美月, B.L.T. 2019.11 (ビー・エル・ティー 2019年11月号)

Yoda Yuki 与田祐希, Yamashita Mizuki 山下美月, B.L.T. 2019.11 (ビー・エル・ティー 2019年11月号)