Kaki Haruka 賀喜遥香, UTB 2020.04 (アップトゥボーイ 2020年4月号)

Kaki Haruka 賀喜遥香, UTB 2020.04 (アップトゥボーイ 2020年4月号)