Kanemura Miku, Saito Kyoko, Kato Shiho, Shonen Magazine 2020 No.13 (少年マガジン 2020年13号)

Kanemura Miku, Saito Kyoko, Kato Shiho, Shonen Magazine 2020 No.13 (少年マガジン 2020年13号)