Hirate Yurina 平手友梨奈, ViVi Fashion Magazine 2020.09

Hirate Yurina 平手友梨奈, ViVi Fashion Magazine 2020.09