Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Magazine 2020 No.33 (週刊少年マガジン 2020年33号)

Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Magazine 2020 No.33 (週刊少年マガジン 2020年33号)