Tamashiro Tina 玉城ティナ, ANAN 2020.09.02 No.2214 (アンアン 2020年9月2日号)

Tamashiro Tina 玉城ティナ, ANAN 2020.09.02 No.2214 (アンアン 2020年9月2日号)