Yoda Yuki 与田祐希, BOMB! 2020.09 (ボム 2020年9月号)

Yoda Yuki 与田祐希, BOMB! 2020.09 (ボム 2020年9月号)