Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Sunday 2021 No.21 (週刊少年サンデー 2021年21号)

Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Sunday 2021 No.21 (週刊少年サンデー 2021年21号)