Someno Yura 染野有来, Young Magazine 2021 No.28 (ヤングマガジン 2021年28号)

Someno Yura 染野有来, Young Magazine 2021 No.28 (ヤングマガジン 2021年28号)