Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Magazine 2021 No.33 (週刊少年マガジン 2021年33号)

Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Magazine 2021 No.33 (週刊少年マガジン 2021年33号)