Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Magazine 2022 No.06 (週刊少年マガジン 2022年6号)

Yoda Yuki 与田祐希, Shonen Magazine 2022 No.06 (週刊少年マガジン 2022年6号)