Manatsu 茉夏, Young King 2022 No.10 (ヤングキング 2022年10号)

Manatsu 茉夏, Young King 2022 No.10 (ヤングキング 2022年10号)