Tanaka Miku 田中美久, Shonen Champion 2022 No.31 (少年チャンピオン 2022年31号)

Tanaka Miku 田中美久, Shonen Champion 2022 No.31 (少年チャンピオン 2022年31号)