Someno Yura 染野有来, Young Magazine 2022 No.39 (ヤングマガジン 2022年39号)

Someno Yura 染野有来, Young Magazine 2022 No.39 (ヤングマガジン 2022年39号)