Tanaka Miku 田中美久, Shonen Champion 2022 No.39 (少年チャンピオン 2022年39号)

Tanaka Miku 田中美久, Shonen Champion 2022 No.39 (少年チャンピオン 2022年39号)