Tanaka Miku 田中美久, Shonen Champion 2022 No.49 (少年チャンピオン 2022年49号)

Tanaka Miku 田中美久, Shonen Champion 2022 No.49 (少年チャンピオン 2022年49号)