Tanaka Miku 田中美久, Shonen Champion 2023 No.07 (少年チャンピオン 2023年7号)

Tanaka Miku 田中美久, Shonen Champion 2023 No.07 (少年チャンピオン 2023年7号)