Tanaka Miku 田中美久, Shonen Champion 2023 No.12 (少年チャンピオン 2023年12号)

Tanaka Miku 田中美久, Shonen Champion 2023 No.12 (少年チャンピオン 2023年12号)